Bitch meaning in Tamil | Bitch தமிழ் பொருள் விளக்கங்கள்

Bitch meaning in Tamil
Bitch meaning in Tamil

Bitch Meaning in Tamil | Bitch Tamil Meaning

Bitch meaning in Tamil: அனைவருக்கு மீனிங் தமிழ் | Meaning Tamil-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Bitch என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் [Bitch meaning in Tamil], உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Bitch Meaning in Tamil

Bitch meaning in Tamil
Bitch meaning in Tamil

Definition of Bitch in Tamil

Bitch-ன் சரியான தமிழ் அர்த்தம் (Meaning Tamil) – ‘Bitch’ என்றால் ஒரு வெறுக்கத்தக்க, விரும்பத்தகாத, அல்லது ஒரு ஒழுக்கம் தவறிய பெண் விரும்பாத பெண் மற்றும் பெண் நாய் என பொருள்படுகிறது.

Definition of Bitch in English

‘Bitch’ means an obnoxious, undesirable, or an immoral woman who does not like a woman and a female dog.

Pronunciation of Bitch

 • Bitch – ♪: \ biCH \ [பிட்ச்]

List of Noun

‘Bitch’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Accelerationமுடுவல்
Adultererவிபச்சாரி
Box dogபெட்டை நாய்
Corpseபிணவு
Daughter in lawகீழ்மகள்
Female dogபெண் நாய்
Female dogபெண்நாய்
Female foxபெண்நரி
Nightmareகெட்ட கனவு
Pearlமுத்துவல்
Pennaryபென்னாரி
Pinauபினாவ்
Resinபிசின்
Screamகிறீச்சொலி
The girl is skinnyபெண் ஒல்லி
Wicked girlபொல்லாத பெண்
Witchசூனியக்காரி

List of Verb

Bitch’ பொருள் வரையறையில் வினைச்சொற்கள்-Verb ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Backbiteமுதுகுத்தண்டு
Complainபுகார் செய்
Hollerஉரக்க கத்து
Say mean thingsமோசமான விஷயங்களைச் சொல்லுதல்

Bitch Meaning in Tamil | Bitch Tamil meaning

More Explain of Bitch in Tamil

Bitch meaning in Tamil: ‘Bitch’ பொருள் வரையறையில் Bitch என்பதின் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • ஒரு வெறுக்கத்தக்க, விரும்பத்தகாத, அல்லது ஒரு ஒழுக்கம் தவறிய பெண் விரும்பாத பெண் மற்றும் பெண் நாய் என பொருள்படுகிறது.
 • ஒரு நபர் இன்னொருவருக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்த இருத்தல்.
 • விரும்பத்தகாத சூழ்நிலை, ஒரு கடினமான அல்லது விஷயத்தை குறிக்கிறது.
 • ஒரு செயல் அதனுடைய எதிர்ப்பதற்கான முறைசாரா சொற்களை குறிக்கிறது.
 • ஒரு பருமனான பெண் நாய்கள் கட்டிகள் உருவாக்கத்தினால் புரள்கின்றது.
 • பெண் நாய்கள் சினைப்பருவ சுழற்சி காலத்தில், சினைப்பருவ பெண் நாய் பல ஆண் நாய்களுடன் புணர்ச்சியில் ஈடுபடும்.

More Explain of Bitch in English

‘Bitch’ பொருள் வரையறையில் Bitch என்பதின் ஆங்கில விளக்கங்கள் பின்வருமாறு:

 • An obnoxious, unpleasant, or an unruly woman means an unloved woman and a female dog.
 • A person’s complete subordination to another.
 • Unpleasant situation, refers to a difficult or thing.
 • A verb refers to informal words for its opposite.
 • An obese female dog develops lumps.
 • Female Dogs During the puberty cycle, a pubescent female dog will copulate with several male dogs.

Examples of Bitch in Tamil & English

‘Bitch’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Bitch என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Bitch என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
They are always bitching about their neighbour.அவர்கள் எப்போதும் தங்கள் அண்டை வீட்டாரைப் பற்றி கேலி செய்கிறார்கள்.
Mongrel bitch puppy whom he called Whitney.மோங்க்ரல் பிச் நாய்க்குட்டியை அவர் விட்னி என்று அழைத்தார்.
The best time to breed is when the bitch’s ovaries start releasing eggs for fertilization.பிச்சின் கருப்பைகள் கருவுறுதலுகான முட்டைகளை வெளியிடத் தொடங்கும் போது இனப்பெருக்கம் செய்ய சிறந்த நேரம் ஆகும்.
It was a bitch to follow herஅவளை பின் தொடர்வது ஒரு பிச்
A female puppy or bitch reaches sexual maturity at the same age as a male.ஒரு பெண் நாய்க்குட்டி அல்லது பிச் ஒரு ஆணின் அதே வயதில் பாலியல் முதிர்ச்சியினை அடைகிறது.
A bitching woman is out of this society.ஒரு கடிவாளப் பெண் இந்த சமூகத்திற்கு வெளியே இருக்கிறாள்.

List of Synonyms

Bitch’ பொருள் வரையறையில் ஒத்த சொற்கள் – Synonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Backbiteமுதுகுத்தண்டு
Beefமாட்டிறைச்சி
Carpகெண்டை மீன்
Crabநண்டு
Criticizeவிமர்சிக்கவும்
Cuntகண்ட்
Disagreeable personஉடன்படாத நபர்
Fussவம்பு
Gripeபிடிப்பு
Grouseகுரூஸ்
Grumbleமுணுமுணுப்பு
Grumpமுணுமுணுப்பு
Kickஉதை
Moanபுலம்பல்
Unpleasant personவிரும்பத்தகாத நபர்
Whineசிணுங்க

List of Antonyms

Bitch’ பொருள் வரையறையில் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Acclaimபாராட்டுதல்
Adornedஅலங்கரிக்கப்பட்டது
Applauseகைத்தட்டல்
Approvalஒப்புதல்
Broadபரந்த
Commendationபாராட்டு
Complexசிக்கலான
Compliment.பாராட்டு.
Dancyநடனம்
Endorsementஒப்புதல்
Harlotவேசி
hellionநரகம்
Impureதூய்மையற்றது
Indirectமறைமுக
Indorsementஉள்வாங்கல்
Patternedவடிவமுடையது
Patternedவடிவமுடையது
Plauditபுகழ்ச்சி
Praiseபாராட்டு
Praise.பாராட்டு.
Pretentiousபாசாங்குத்தனமான
Rhetoricalசொல்லாட்சி
Sanctionஅனுமதி
Slutவேசி
Tartபுளிப்பு
Trampநாடோடி
Unobviousதெளிவற்ற
Vixenவிக்சன்
whisperஇரகசியம் பேசு
Whoreபரத்தையர்

Learn More Meaning

About Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Leave a Comment