Flirt meaning in Tamil | Flirt தமிழ் பொருள் விளக்கங்கள்

Flirt meaning in Tamil
Flirt meaning in Tamil

Flirt Meaning in Tamil | Flirty Meaning Tamil

Flirt meaning in Tamil: அனைவருக்கு மீனிங் தமிழ் | Meaning Tamil-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Flirt என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் [Flirt meaning in Tamil], உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Flirt Meaning in Tamil | Flirty Meaning Tamil

Flirt meaning in Tamil
Flirt meaning in Tamil

Definition of Flirt in Tamil

Flirt-ன் சரியான தமிழ் அர்த்தம் (Meaning Tamil) – ‘Flirt’ என்பது தீவிர நோக்கமில்லாமல் வாழ்வில் விளையாட்டுத்தனமாக ஒருவர் மீது காமத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சரசமாக பேசி பழகுத்தலை குறிக்கிறது.

Definition of Flirt in English

‘Flirt’ refers to flirting with someone in a playful way without any serious purpose in life.

Pronunciation of Flirt

 • Flirt – ♪: \flərt \ [ப்லர்ட]

List of Noun

Flirt’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Flirtationநக்கலடிக்கும்
Flirtation walkபுடவை நடை
Flirtatious lookஅட்டகாசமான தோற்றம்
Flirtatious natureவசீகரிக்கும் இயல்பு
Flirtatious relationshipஇறுக்கமான உறவு
Flirtatious remarksஅருவருப்பான கருத்துக்கள்
Flirtatious winkகண்கலங்க வைத்த கண்மணி
Flirtingதிரிய
Flirtingஊர்சுற்றி
Flirty fishingமீன் பிடி
Flirty voiceமெல்லிய குரல்
Flying awayபறந்து செல்லுதல்
Sensualityசிற்றின்பம்
Shaking girlஅசைக்கும் பெண்
Swimmingநீச்சல்

List of Adjective

Flirt’ பொருள் வரையறையில் பெயரடை-adjective ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Accurateதுல்லியமான
Addressமுகவரி
Belovedஅன்பானவர்
Playfulவிளையாட்டுக்காதலில் ஈடுபடுகிற
Searingகடலை போடுதல்

List of Verb

‘Flirt’ பொருள் வரையறையில் வினைச்சொற்கள்-Verb ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Addressமுகவரி
Butterflyபட்டாம்பூச்சி
Butterflyவண்ணாத்திப்பூச்சி
Butterflyவண்ணத்துப்பூச்சி
Dare to do itதுணிந்து செய்
Dischargeவெளியேற்றம்
Eatசாப்பிடு
Fairy talesவிசித்திரக் கதைகள்
Flirt ஊர்சுற்றி
Flirt  உல்லாசமாக
Flirtingஊர்சுற்றி
Flirts  வழிந்துவிழுதல்
Flyபற
For funஉல்லாசமாக
Gameஆட்டம்
Gameவிளையாட்டு
Heartbreakஇதயத்தை காயப்படுத்தல்
Love gamerகாதல் விளையாட்டாளர்
Maybeஒரு வேளை
Moderateமித
Owlஆந்தை
Playவிளையாடு
Pleasure boatஇன்ப உலாப்படகு
Shake and runகுலுக்கி இயங்கு
Shockingஅதிர்ச்சியூட்டு
Show loveஅன்பைக் காட்டு
Spinning milkநூற்பாலை
Sports loveவிளையாட்டுக் காதல்
Startleதிடுக்கம்
Suddenlyதிடீர்க்குலுக்கு
Swingஊசலாடு
Thinkசிந்தியுங்கள்
Throwவீசு
Toyபொம்மை

Flirt Meaning in Tamil | Flirty Meaning Tamil

Flirt meaning in Tamil
Flirt meaning in Tamil

More Explain of Flirt in Tamil

‘Flirt’ பொருள் வரையறையில் Flirt என்பதின் தமிழ் விளக்கங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • ஒருவரை ஈர்க்கும் வகையில் அல்லது ஈர்க்க முயற்சிப்பது, ஆனால் தீவிர நோக்கங்களுடன் இல்லாமல் விளையாட்டுத்தனமாக.
 • தீவிர நோக்கமில்லாமல் வாழ்வில் விளையாட்டுத்தனமாக ஒருவர் மீது காமத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சரசமாக பேசி பழகுத்தலை குறிக்கிறது.
 • ஒரு சுறுசுறுப்பாக அல்லது படபடக்கும் விதமாக முன்னும் பின்னுமாக நகர்தல்.
 • ஒருவர் பாலியல் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் விளையாட்டுத்தனமான நடந்து கொள்ளுதல்.
 • ஒருவருடன் கவனக்குறைவாக அல்லது அலட்சியமாக பேசி நடந்து கொள்ளுதல்.

More Explain of Flirt in English

Flirtபொருள் வரையறையில் Flirt என்பதின் ஆங்கில விளக்கங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

 • To impress or try to impress someone, but playfully rather than with serious intentions.
 • It refers to engaging in flirtatious conversation with someone playfully in life without any serious purpose.
 • To move back and forth in an active or fluttering manner.
 • Acting playfully in a way that arouses one’s sexual interest.
 • To speak carelessly or carelessly to someone.

Best Examples of Flirt in Tamil & English

Flirt’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Flirt என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Flirt என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
Amused him to flirt with herஅவளுடன் ஊர்சுற்றுவது அவனை மகிழ்வித்தது.
He tossed the paper towel into the basket and gave him a flirtatious smile.பேப்பர் டவலைக் கூடைக்குள் எறிந்துவிட்டு அவனுக்கு ஒரு உல்லாசப் புன்னகையை அளித்தான்.
There is tension between her and Jasmine because of Rani’s flirtations with Raja.ராணி ராஜாவுடன் உல்லாசமாக இருந்ததால் அவளுக்கும் ஜாஸ்மினுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவுகிறது.
The album follows this playful flirtation through various chapters of a contemporary love story.இந்த ஆல்பம் சமகால காதல் கதையின் பல்வேறு அத்தியாயங்களின் மூலம் இந்த விளையாட்டுத்தனமான ஊர்சுற்றலைப் பின்பற்றுகின்றது.
Raja knew firsthand what a flirt and tease Barbie was, she fooled with all the men.பார்பி என்ன ஒரு ஊர்சுற்றல் மற்றும் கிண்டல் செய்வது என்று ராஜாவுக்கு நேரில் தெரியும், அவள் எல்லா ஆண்களையும் ஏமாற்றினாள்.

List of Synonyms

‘Flirt’ பொருள் வரையறையில் ஒத்த சொற்கள் – Synonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Banterவேடிக்கை
Butterflyபட்டாம்பூச்சி
Chat upஅரட்டை
Come onவா
Flirtationஊர்சுற்றல்
Flirtingஊர்சுற்றுதல்
Heartbreakerஇதயத்தை உடைப்பவர்
Lead onவழி நடத்து
Manipulateகையாளவும்
Mashமேஷ்
Playவிளையாடு
Romanceகாதல்
String alongசரம் சேர்த்து
Teaseகிண்டல் செய்
Toyingபொம்மை
Trifleஅற்பமானவை

List of Antonyms

‘Flirt’ பொருள் வரையறையில் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Belittleசிறுமைப்படுத்தல்
Coolகுளிர்
Decelerateவேகத்தை குறைக்கவும்
Delayதாமதம்
Entangleசிக்கிக்கொள்
Floatமிதவை
Haltநிறுத்து
Hangசாதாரண உரையாடல்
Hoverமிதவை
Husbandகணவன்
Immovabilityஅசையாமை
Immovablenessஅசையாமை
Inactionசெயலற்ற தன்மை
Inactivenessசெயலற்ற தன்மை
Juvenileஇளம் வயதினர்
Maleஆண்
Modestசாதாரண
Refrainதவிர்க்கவும்
Shyகூச்சமுடைய
Slowமெதுவாக
Snarlஉறுமல்
Stay in placeஇடத்தில் இருங்கள்
Tightnessஇறுக்கம்
Unprovocativeதூண்டாதது
Walkநட

Learn More Meaning

About Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Leave a Comment