Depression – தமிழ் பொருள் விளக்கங்கள் | Depression Meaning in Tamil

Meaning tamil
Depression meaning in Tamil
Depression Meaning in Tamil

Depression Meaning in Tamil | Depression in Tamil

Introduction

Depression meaning in Tamil: அனைவருக்கு மீனிங் தமிழ் (Meaning Tamil)-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Depression என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் (Depression Meaning in Tamil), உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Depression Meaning in Tamil

Depression meaning in Tamil
Depression Meaning in Tamil

Depression meaning in Tamil : மனச்சோர்வு என்பது உலகில் மிகவும் பொதுவான பிரச்சனைகளில் ஒன்றாகும். பண்டைய காலங்களில் மனச்சோர்வு சோகம் என்று அழைக்கப்பட்டது. மேலும் இது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு மனநலப் பிரச்சனை அல்ல. கடந்த சில தசாப்தங்களில் மனச்சோர்வு அதிகரித்துள்ளது. அதனால், இந்த நோய் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், மன அழுத்தம் பெரியவர்களை மட்டுமல்ல, குழந்தைகளையும் பாதிக்கிறது என்பது அறியப்படுகிறது. மனச்சோர்வின் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருவதால், முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் சரியான சிகிச்சை அவசியம்.

மருத்துவ மொழியில், மனச்சோர்வு ஒரு மனநிலைக் கோளாறு என்று விவரிக்கப்படுகிறது மனச்சோர்வின் அறிகுறிகளில் எதிர்மறை சார்ந்த எண்ணங்கள், சமூக விலகல் மற்றும் குடும்பத்தில் தொடர்ச்சியான சோகம் ஆகியவை அடங்கும். மனச்சோர்வின் நான்கு நிலைகள் உள்ளன. இந்தப் பிரச்சனை முன்னேறும் போது திறம்பட செயல்படும் ஒருவரின் திறனை பாதிக்கும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், பல தலையீட்டு நுட்பங்கள் உதவும்.

மனநல மருத்துவர் அல்லது உளவியலாளரின் உதவியை நாடுவது மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க ஒரு சிறந்த வழியாகும். இந்த குறைபாட்டை சமாளிக்க உதவும் பல சுய உதவி குறிப்புகள் உள்ளன. மனநலப் பிரச்சனைகள் சமூகக் களங்கத்தைக் கொண்டிருப்பதால், மனச்சோர்வு உள்ளவர்கள் அதைச் சமாளிப்பதும் உதவியை நாடுவதும் கடினமாக இருக்கும். மனச்சோர்வு விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கிறது, எனவே மக்கள் அதை தனியாக எதிர்கொள்ள முயற்சிக்காமல் தயக்கமின்றி முன்வருகிறார்கள்.

Symtoms of Depression

Depression symptoms in Tamil: மன அழுத்தத்திற்கு பல்வேறு காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் இருக்கின்றன, அவை தன்னிடமோ அல்லது அடுத்தவர்களிடமோ மனசோர்வு இருக்கிறது என்று கண்டறிய இது உதுவும். இருப்பினும், இந்த அறிகுறிகள் மட்டும் மனச்சோர்வு இருப்பதை உறுதிப்படுத்தாது. இந்த அறிகுறிகள் வெவ்வேறு நபர்களில் வெவ்வேறு அளவில் தீவிரம் தோன்றும். மனச்சோர்வின் பல்வேறு அறிகுறிகள் உள்ளன, அவை உங்களிடமோ அல்லது மற்றவர்களிடமோ மனச்சோர்வைக் கண்டறிய உதவும். இருப்பினும், இந்த அறிகுறிகள் மட்டும் மனச்சோர்வு இருப்பதை உறுதிப்படுத்தாது. இந்த அறிகுறிகள் வெவ்வேறு நபர்களில் வெவ்வேறு அளவு தீவிரத்தில் தோன்றும்.

Pronounciation of Depression

 • Depression – ♪: / dɪprɛʃən /

List of Nouns in Depression

‘Depression’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Avasmritiஅவஸ்மிருதி
Beneficialநன்மை பயக்கும்
Contemptஇழிவு
Cavityகுழிப்பு
Descentஇறக்கம்
Depressionமனச்சோர்வு
Depressionமந்த நிலை
Depressionகாற்றழுத்த தாழ்வுமண்டலம்
Dineதைனியம்
Declineசரிவு
Eastகிழக்கு
Exhaustion of the mindமனதின் சோர்வு
Fatigueசோர்வு
Fearபயம்பு
Identityஅடையாளம்
Jumpதாவு
Low pressureதாழ்வழுத்தம்
Lowதாழ்வு
lower partகீழ் பகுதி
Lack of vitalityஉயிர் பற்றாக்குறை
Mental activityமன
Mugதுவளை
Mental exhaustionமன சோர்வு
Pitபள்ளம்
Pressure dropஅழுத்தக்குறைவு
Pitகுழி
Pinchingகிள்ளுதல்
Problemசிக்கல்
Registerபதிவு
Sluggishnessமந்தம்
Small pitசிறிய பள்ளம்
Sleepingதூங்கல்
Simplicityஎளிமை
Scarcityபற்றாக்குறை
Warehouseகிடங்கு
Wantவாட்டம்

List of Adjectives in Depression

‘Depression’ பொருள் வரையறையில் பெயரடை – adjective ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Depressionமனச்சோர்வு
Stress encephalitisமன அழுத்த மூளைக்காய்ச்சல்
Exasperatedஉக்கமலிப்பட்டு
Decreasing activityசுறுசுறுப்பைக் குறைத்தல்

List of Verbs in Depression

‘Depression’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Depressionமனச்சோர்வு
Degradationசீரழிவு
Encouragementஊக்கம்
Pressureஅழுத்தம் செய்தல் 
Reduce the priceவிலையை குறைக்கவும்
Suppressஅடக்கு
Squeezeகசக்கி
To reduceகுறைக்க
Underகீழ்
Weakபலவீனமானது

Depression Meaning in Tamil | Depression in Tamil

Depression meaning in Tamil
Depression meaning in Tamil

More Symptoms of Depression in Tami

 • தனிமை
 • விஷயங்களை நினைவில் கொள்வதில் சிரமம்
 • தூக்கமின்மை.
 • குறைந்த ஆற்றல்.
 • சோர்வு
 • திடீர் எடை இழப்பு
 • தலைவலி
 • பொழுதுபோக்குகளில் ஆர்வம் இழப்பு
 • அன்றாட வாழ்க்கை நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் இழப்பு
 • நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கூட தொடர்பு இல்லாதது
 • கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்
 • ஒரு பணியைச் செய்வதில் அல்லது முடிப்பதில் சிரமம்

Depression’ பொருள் வரையறையில் தொடர்புடைய வார்த்தைகள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Depression inducedமன அழுத்தம் தூண்டப்பட்டது
Depression settledமன அழுத்தம் தீர்ந்துவிட்டது
Depression existedமனச்சோர்வு இருந்தது
Depression passesமனச்சோர்வு கடந்து செல்கிறது
Depression disappearsமனச்சோர்வு மறைகிறது
Depression inventoryமனச்சோர்வு சரக்கு
Depression producedமன அழுத்தம் உண்டாகிறது
Depression lowகுறைந்த மன அழுத்தம்
Depression abbreviated2மனச்சோர்வு சுருக்கப்பட்டது
Depression overwhelmedமன அழுத்தம் அதிகமாகியது
Depression Motivation is destroyedமனச்சோர்வு உந்துதல் அழிக்கப்படுகிறது
Depression Unhappyமனச்சோர்வு மகிழ்ச்சியற்றது
Depression Declineமனச்சோர்வு சரிவு
Low depressionகுறைந்த மனச்சோர்வு
Exhausted and humbledசோர்வு மற்றும் பணிவு

Read adslo: Sudhartech

List of Examples about Depression

Depression meaning in Tamil : Depression என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்

Depression  என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்Depression  என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள்
He had depression problem.அவருக்கு மனஅழுத்த பிரச்சனை இருந்தது.
In dealing with stress properly, the mind wanders.மன அழுத்தத்தினை சரியாக கையாள்வதில், மனம் அலைபாய்கிறது.
How do I talk to a depressed person?மனச்சோர்வு உள்ள நபருடன் நான் எப்படிப் பேசுவது?
Counseling or medication is the only treatment for depression.ஆலோசனை வழங்குவது அல்லது மருந்துகள் கொடுப்பது மட்டுமே மனச்சோர்வுக்கான சிகிச்சை முறையாகும் .
He is undergoing treatment for severe depression.கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அவன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றான்.
After years of economic growth, it looks like we are headed for a recession.பல வருட பிறகு பொருளாதார வளர்ச்சியில், நாம் ஒரு மந்தநிலையை நோக்கிச் செல்வது போல் தெரிகின்றது.
Eastward from the depression the general level of the plateau gradually rises to an altitude of 6000 feet.காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிய பீடபூமியின் பொது மட்டம் படிப்படியாக 6000 அடி உயரத்திற்கு உயர்கின்றது.
I have fallen into a depression and am mortified.நான் ஒரு மனச்சோர்வுக்குள்ளாகி, மரணத்தில் மோசமடைந்துள்ளேன்.
He showed classic signs of depression.அவன் மனச்சோர்வின் உன்னதமான அறிகுறிகளைக் காட்டினான்.
He suffers from laziness and depression.அவன் சோம்பல் மற்றும் மனச்சோர்வினால் அவதிப்படுகிறான்.
The doctor says he suffers frequent bouts of depression.அவர் அடிக்கடி மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுவதாக மருத்துவர் கூறுகிறார்.
Since his wife’s death, he has been unable to recover from depression.அவர் மனைவி இறந்ததிலிருந்து அவனால் ஏற்பட்ட மனச்சோர்விலிருந்து மீள முடியவில்லை.
When depression is accompanied by insomnia.மனச்சோர்வு எப்போது தூக்கமின்மை உடன் இருக்கும்.
I have been on mental leave for the past seven months.கடந்த ஏழு மாதங்களாக மன உளைச்சல் காரணமாக விடுப்பில் இருந்தேன்.
Many have lost their jobs due to the economic recession.பொருளாதார மந்தநிலை காரணமாக பலர் வேலை இழந்துள்ளனர்.

List of Synonyms of Deprssion

‘Depression’ பொருள் வரையறையில் ஒத்த சொற்கள் – Synonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Abasementதாழ்த்துதல்
Abjectionஅருவருப்பு
Abjectnessஇழிநிலை
Bleaknessஇருள்
Bummerபம்மர்
Cheerlessnessமகிழ்ச்சியின்மை
Dejectionமனச்சோர்வு
Desolationபாழடைதல்
Desperationவிரக்தி
Despondencyவிரக்தி
Discouragementஊக்கமின்மை
Dispiritednessமனக்கசப்பு
Distressதுன்பம்
Dolefulnessசோம்பல்
Dolorதுக்கம்
Down heartednessமனச்சோர்வு
Drearinessமந்தநிலை
Dullnessமந்தமான தன்மை
Dumpsகுப்பைகள்
Disconsolationமனச்சோர்வு
Gloomஇருள்
Heavy heartednessகனத்த இதயம்
Hopelessnessநம்பிக்கையின்மை
Heaviness of heartஇதயத்தின் கனம்
Lownessதாழ்வு
Melancholiaமனச்சோர்வு
Melancholyமனச்சோர்வு
Miseryதுயரத்தின்
Mortificationமாரடித்தல்
Qualmபதட்டம்
Sadnessசோகம்
Sorrowதுக்கம்
Troubleசிக்கல்
Unhappinessமகிழ்ச்சியின்மை
Vaporsஆவிகள்
Woefulnessதுயரம்
Worryகவலை

List of Antonyms of Depression

‘Morderate’ பொருள் வரையறையில் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள்தமிழ் வார்த்தைகள்
Advantageநன்மை
Benefitபலன்
Blessingஆசீர்வாதம்
Bulgeவீக்கம்
Cheerமகிழ்ச்சி
Comfortஆறுதல்
Contentednessமனநிறைவு
Contentmentமனநிறைவு
Cheerfulnessஉற்சாகம்
Convexityகுவிவு
Encouragementஊக்கம்
Gladnessமகிழ்ச்சி
Happinessமகிழ்ச்சி
Hopefulnessநம்பிக்கை
Hopeநம்பிக்கை
Joyமகிழ்ச்சி
Livelinessகலகலப்பு
Peaceசமாதானம்
Pleasureஇன்பம்
Protuberanceபுரோட்யூபரன்ஸ்
Recoveryமீட்பு
Surgeஎழுச்சி

About the Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning in Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Read also in Meaning Tamil

Leave a Comment