Vibes Meaning in Tamil | Vibes தமிழ் பொருள் விளக்கங்கள்

Meaning tamil
Vibes Meaning in Tamil
Vibes Meaning in Tamil

Vibes Meaning in Tamil | Vibes Tamil Meaning

Introduction

Vibes Meaning in Tamil: அனைவருக்கு மீனிங் தமிழ் | Meaning in Tamil-ன் அன்பான வணக்கங்கள், நாம் அனைவரும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்றாலும், பேசும் போது நாம் பயன்படுத்தும் அனைத்து ஆங்கில வார்த்தைகளின் தமிழ் அர்த்தம் மற்றும் அதை பேசுகின்ற முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே நாம் பேசுகின்ற வார்த்தையின் சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த பதிவில் தமிழ் மொழியில் Vibes என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் [Vibes Meaning in Tamil], உச்சரிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, பொருள் விளக்கம், ஒத்த சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய சொற்களை புகைப்பட விளக்கத்துடன் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

Vibes Meaning in Tamil

Vibes Meaning in Tamil
Vibes Meaning in Tamil

Definition of Vibes in Tamil

Vibes-ன் சரியான தமிழ் அர்த்தம்-அதிர்வு என பொருள்படுகிறது. அதாவது நம் மனநிலையைப் பாதித்து ஒரு தனி உணர்வை உருவாக்கும் இடம், இந்த உணர்வை ஆங்கிலத்தில் ‘vibes’ என்பார்கள்.

Definition of Vibes in English

Vibes means the place that affects our mood and creates a unique feeling, this feeling is called ‘vibes’ in English.

Pronunciation of Vibes

  • Vibes – ♪: /vʌɪb/ [வைப்ஸ்]

List of Noun about Vibes

Vibes’ பொருள் வரையறையில் பெயர்ச்சொற்கள்-Noun ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தைகள்
Approach அணுகுமுறை
Atmosphere வளிமண்டலம்
Climate தட்பவெப்பநிலை
Earth quake நிலஅதிர்வு
Emotional signal உணர்ச்சி சமிக்ஞை
Feeling உணர்வு
Imagination கற்பனை
Mood மனநிலை
Oscillation அலைவு
Sound ஓசை
Sound சப்தம்
Vibration அதிர்வு
Vibration அதிர்வலை
Vibrational state அதிர்வுநிலை
Wave அலை

Vibes’ பொருள் வரையறையில் தொடர்புடைய வார்த்தைகள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தைகள்
Approach அணுகுமுறை
Atmosphere வளிமண்டலம்
Climate காலநிலை
Earth quake பூமி அதிர்வு
Emotional signal உணர்ச்சி சமிக்ஞை
Feeling உணர்வு
Imagination கற்பனை
Mood மனநிலை
Oscillation அலைவு
Quivering நடுக்கம்
Shaking நடுங்குகிறது
Sound ஒலி
Trembling நடுக்கம்
Vibraharp விப்ரஹார்ப்
Vibraphone வைப்ராஃபோன்
Vibration அதிர்வு
Vibrational state அதிர்வு நிலை
Wave அலை

Vibes Meaning in Tamil | Vibes Tamil Meaning

Vibes Meaning in Tamil
Vibes Meaning in Tamil

More Explain of Vibes in Tamil

‘Vibes’ பொருள் வரையறையில் Vibes என்பதின் தமிழ் விளக்கங்கள் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

  • ‘Vibes’ என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் முன்னிலையில் சுற்றியுள்ள சூழலில் ஏற்படும் நல்ல மற்றும் கெட்ட அதிர்வுகளை குறிக்கின்றது.
  • ஒரு நபருடைய உணர்ச்சி நிலையில் அல்லது ஒரு இடத்தின் வளிமண்டலம் மற்றும் மற்றவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு உணரப்படும் நிலை.
  • ‘Vibes’ நல்லதாகவோ, கெட்டதாகவோ, பயமுறுத்துவதாகவோ, ஆன்மீகமாகவோ, ஏக்கமாகவோ அல்லது இனிமையானதாகவோ இருக்கலாம். மக்கள் அதற்கு எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்து.

More Explain of Vibes in English

‘Vibes’ பொருள் வரையறையில் Vibes என்பதின் ஆங்கில விளக்கங்கள் ஆங்கிலம் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

  • ‘Vibes’ refers to the positive and negative vibrations created in the surrounding environment by the presence of a particular person.
  • The emotional state of a person or the atmosphere of a place and perceived state in relation to others.
  • ‘Vibes’ can be good, bad, scary, spiritual, nostalgic or pleasant. Depending on how people react to it.

List of Examples about Vibes

Vibes’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்கு பார்ப்போம்.

Vibes என்பதன் “தமிழ்” எடுத்துக்காட்டுகள் Vibes என்பதன் “ஆங்கில” எடுத்துக்காட்டுகள்
ஹரி நம்முடன் இருப்பது எப்போதும் எனக்கு நல்ல அதிர்வை அளிக்கிறது. Having Hari with us always gives me a good vibe.
நமக்கு நேர்மறை அதிர்வுகள் சில நேரங்களில் நேர்மறை உணர்வுகளை தருகின்றது. Positive vibrations sometimes give us positive feelings.
‘Vibes’ என்ற வார்த்தையினை தற்போது அனைவரும் அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். Everyone is using the word ‘Vibes’ a lot these days.
காலை அதிர்வுகள் நம்மை மகிழ்விக்கிறது. Morning vibes make us happy.
எனது ஆசிரியரின் தவறான போதனைப் பழக்கவழக்கங்களால் நாங்கள் அவர்களைப் பற்றி ஒரு வித்தியாசமான அதிர்வுகளைப் பெறுகிறோம். We get a weird vibes about my teacher because of their bad teachings habits.

List of Synonyms about Vibes

‘Vibesபொருள் வரையறையில் ஒத்த சொற்கள்-Synonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தைகள்
Affect பாதிக்கும்
Affection பாசம்
Agitation கிளர்ச்சி
Anger கோபம்
Commotion கலவரம்
Concern அக்கறை
Desire ஆசை
Despair விரக்தி
Despondency விரக்தி
Disturbance தொந்தரவு
Drive ஓட்டு
Ecstasy பரவசம்
Elation மகிழ்ச்சி
Empathy பச்சாதாபம்
Excitability உற்சாகம்
Excitement உற்சாகம்
Feeling உணர்வு
Fervor உக்கிரம்
Grief துக்கம்
Happiness மகிழ்ச்சி
Inspiration உத்வேகம்
Joy மகிழ்ச்சி
Love அன்பு
Passion வேட்கை
Pride பெருமை
Rage ஆத்திரம்
Remorse மனஉளைவு
Responsiveness பொறுப்புணர்வு
Sadness சோகம்
Satisfaction திருப்தி
Sensation உணர்வு
Sentiment உணர்வு
Shame அவமானம்
Sorrow துக்கம்
Sympathy அனுதாபம்
Thrill சுகம்
Warmth வெப்பம்
Zeal வைராக்கியம்

List of Antonyms about Vibes

‘Vibes’ பொருள் வரையறையில் எதிர்ச்சொற்கள்-Antonyms ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு:

ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழ் வார்த்தைகள்
Apathy அக்கறையின்மை
Calm அமைதி
Depression மனச்சோர்வு
Dislike வெறுப்பு
Happiness மகிழ்ச்சி
Hate வெறுப்பு
Hatred வெறுப்பு
Indifference அலட்சியம்
Lethargy சோம்பல்
Peace சமாதானம்
Quiet அமைதியான
Sadness சோகம்
Stillness அமைதி
Tranquility அமைதி
Unhappiness மகிழ்ச்சியின்மை

About the Tamil Language

தமிழ் மொழி தமிழ்நாட்டில் மக்களால் பேசப்படும் புகழ்பெற்ற மற்றும் பழமையான திராவிட மொழிகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் 5 வது மொழியாகும். இலங்கையிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழ் அதிகாரபூர்வ பேச்சு மொழியாகும். தமிழ் மிகவும் பழமையான செம்மொழி மற்றும் கிமு 200 க்கு முந்தைய கல்வெட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இன்று உலகில் ஒரு மொழியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள ஏராளமான தமிழ் பேசும் மக்கள், மொழியின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி, எழுத்துக்களின் தோற்றம், விதிகள், ஒலி மாறுபாடுகள் மற்றும் சிறப்பு எழுத்துக்கள், தமிழ் நாட்காட்டியின் குறியீடுகள், தமிழ் எண்கள், காலம், நிலம் மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகள் மற்றும் நாணயம் போன்ற வார்த்தைகளால் கையாளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக Meaning Tamil தளம் எண்ணற்ற தமிழ் தரவுகளை இங்கு வழங்கிவருகிறது.

Read also

Leave a Comment