புற்றுநோயை உண்டாக்கும் 10 உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை மற்றும் மாவு

புகைபிடித்த உணவுகள்

சோடா மற்றும் சர்க்கரை பானங்கள்

செயற்கை நிறங்கள் மற்றும் சுவைகள்

ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட எண்ணெய்

மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகள்(GMO)

பூச்சிக்கொல்லிகள் தெளிக்கப்பட்ட பழங்கள்,காய்கறிகள்

டப்பாவில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் 

மைக்ரோவேவ் பாப்கான்கள்